Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

SA/Sz 667/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Skarga A.T. na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie zasiłku celowego

SA/Sz 668/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Skarga A. T. na decyzję SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie zasiłku celowego

SA/Sz 1394/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie macierzyńskiego zasiłku okresowego i macierzyńskiego zasiłku jednorazowego

SA/Sz 666/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

SA/Sz 280/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-03

WSA w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA G. Jankowski (spr.), Sędziowie NSA M. Kowalewska, A. Windak, Protokolant B. Majewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2004r. s p rawy z e s ka rg i L. K. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego /. uchy l a zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...]r., Nr [...], I