Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Bk 46/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie kontraktu socjalnego wskutek zażaleń K. M. na postanowienie WSA w Białymstoku oku i zarządzenie WSA w Białymstoku oku

I OW 75/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I SA/Wa 349/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych

IV SAB/Gl 46/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w Ż. w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Wr 531/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-10

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 307/04

IV SA/Wr 148/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego na dzieci

I SA/Wa 540/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 774/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Wa 1461/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 75/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06
1   Następne >   +2   +5   +10   26