Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gd 770/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SA/Po 169/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1136/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Go 702/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie zasiłku stałego

I SA/Wa 1500/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1573/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie skargi na działanie organu

I SA/Wa 1019/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku celowego