Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 263/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo

III SA/Kr 352/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 205/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-11

Skarga J. M. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 360/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

III SA/Kr 370/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej