Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 778/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie zasiłku celowego na uregulowanie opłat ze energię

III SA/Kr 371/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

III SA/Kr 501/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 615/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

III SA/Kr 679/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

III SA/Kr 979/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

III SA/Kr 901/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 473/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-21

Skarga S. H. na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

III SA/Kr 266/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawiadomienia o konieczności złożenia podania

III SA/Kr 270/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego
1   Następne >   2