Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 38/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie warunków zwalniania z opłat za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

II SA/Op 56/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku celowego

II SA/Op 573/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Op 39/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie warunków zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo

II SA/Op 584/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze