Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 527/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 526/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 474/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o zmianę postanowienia WSA , sygn. akt II SA/Op 474/10 o odmowie przyznania prawa pomocy

II SA/Op 526/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego na skutek wniosku skarżącej o ustanowienie adwokata z urzędu

II SA/Op 539/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 337/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o zmianę postanowienia WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 337/10

II SA/Op 339/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 311/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 475/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-14

Skarga S. H. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na zakup żywności

II SA/Op 404/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na zakup żywności na skutek wniosku skarżącej o zmianę postanowienia WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 404/10
1   Następne >   +2   +5   +10   20