Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 307/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego na remont budynku uszkodzonego w wyniku powodzi

II SA/Op 291/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku celowego w związku ze skutkami poniesionymi w wyniku powodzi

II SA/Op 509/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 560/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie uznania za świadczenie nienależnie pobrane części zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 192/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 558/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie uznania za świadczenie nienależnie pobrane części zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 514/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu przez dłużnika świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej

II SAB/Op 26/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 659/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 269/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od pisma informacyjnego w sprawie zasiłku celowego
1   Następne >   3