Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 555/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-20

Skarga K. Z. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 394/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 430/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-03

Sprawa ze skargi A. T. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego na skutek wniosku adwokata R. L. o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 357/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 50/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 50/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-13

Sprawa ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

II SA/Op 257/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 393/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania usług opiekuńczych na skutek ponownego wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy
1   Następne >   +2   +5   7