Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ke 512/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-10-12

Wniosek w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

I SA/Wa 210/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta Gminy i [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia od udziału w sprawie