Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Lu 49/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-09

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu nieopłaconej pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu i wniesieniu skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wniosku o przyznanie świadczenia na leczenie lub żywność

II SAB/Lu 67/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego

II SAB/Lu 73/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego

II SAB/Lu 76/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego zasiłku celowego po wyroku II SA/Lu 859/07

II SO/Ol 15/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku S.B. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

II SA/Lu 364/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-03

Sprawa ze skargi Z. W. z udziałem Wójta Gminy w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 36/02, dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej, w zakresie wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Lu 437/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-02

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w kwocie 2.440,00 złotych oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 3,55 złotych w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy N. grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 51/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Gd 754/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SAB/Lu 59/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-05-27

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie niewykonania punktu 1 wniosku z dnia

I OSK 631/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy N. grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 51/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   10