Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 575/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-06

Sprawa ze skargi K.G. na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu