Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OZ 5/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji