Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OZ 410/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Zażalenie na postanowienie Wojewody Łódzkiego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku rozbiórki tymczasowego obiektu

II SA/Kr 798/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Łd 236/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-17

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku rozbiórki tymczasowego obiektu

II OZ 592/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] znak: [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 522/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Lubelskiego , nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Lu 162/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Lu 162/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 558/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody T. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 937/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego , znak: [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Łd 236/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   2