Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Op 576/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych

II SA/Op 80/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie skargi powszechnej w trybie Działu VIII K.p.a.