Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Rz 594/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie likwidacji zakładu budżetowego

II SA/Rz 1034/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębica w przedmiocie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami

II SA/Rz 649/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-12

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 1409/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia regulaminu targowiska

II SA/Rz 142/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 784/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 585/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie regulaminu określającego szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i godziny doraźnych zastępstw stwierdza nieważność § 12 ust. 2 uchwały dotyczącego wynagrodzenia za godziny doraźnego zastępstwa realizowane przez nauczyciela ni...

II SA/Rz 649/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 1409/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębica w przedmiocie ustalenia regulaminu targowiska stwierdza nieważność: § 3, § 5, § 8, § 10 pkt 3, 5 i 6, § 11, § 12, § 18 pkt 1, § 22 i § 24 pkt 2 załącznika do uchwały Nr XXXI/327/2017 Rady Gminy w Dębicy w sprawie ustalenia regulaminu targowiska Gminy Dębica.

II SA/Rz 1344/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia gminnego
1   Następne >   3