Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II GW 46/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek Prezydenta Miasta Sieradza o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Sieradza a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie rozpoznania wniosku Z. S. o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. Jana Pawła II w Sieradzu

II GW 44/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek Prezydenta Miasta Sieradza o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Sieradza a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie rozpoznania wniosku A. J. o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. P.O.W. w Sieradzu