Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

I OW 42/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy społecznej

II SO/Gd 14/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-23

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OW 49/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpoznania wniosku K. D.

I OW 69/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Wniosek w przedmiocie wskazaniu organu właściwego do rozpoznania wniosku A. M. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 75/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie skierowania P. P. do domu pomocy społecznej

I OW 78/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wobec małoletniej M. K.

I OW 12/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K. o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w C.

I OW 94/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o skierowaniu podopiecznych M. G. i J. G. do domu pomocy społecznej

I OW 31/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem NSA w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. K. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 163/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-07

Wniosek Wójta Gminy G. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Prezydentem Miasta W. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej Heleny Ł.
1   Następne >   +2   +5   7