Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OW 52/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych przy realizacji budynku mieszkalnego na działce nr ew. [...] przy ul. [...] w Z.

II OW 53/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych II etapu przy budowie budynku mieszkalno