Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OZ 863/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy z 9 maja 2017 r., sygn. akt II SA/Bd 549/17 w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi R.S. na niewykonanie wyroku WSA w Bydgoszczy z 28 czerwca 2016 r., sygn. akt II SAB/Bd 25/16

I OZ 1420/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Z.S. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta i Gminy S. wyroku WSA w Bydgoszczy , sygn. akt: II SAB/Bd 174/13