Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OZ 939/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 237/09 o odrzuceniu zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 237/09, o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu o odrzuceniu skargi kasacyjnej...

I OZ 300/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie niewykonania wyroku

II OZ 937/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzor...

II OZ 938/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 237/09 o odrzuceniu zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 237/09, o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu o odrzuceniu skargi kasacyjnej...

OSK 342/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Skarga kasacyjna od wyroku NSA w sprawie ze skargi Stanisława K. i Krystyny K. i Konrada L. na niewykonanie przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wyroku NSA I SA 234/00

II OZ 936/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzor...

II OSK 1073/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie o sygnaturze akt II SA/Kr 1375/04 przez Radę Miasta G.

II OZ 43/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi W. K. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w P. grzywny za niewykonanie postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie II SAB/Po 39/08

II OZ 355/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność organu po wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie , II SA/Kr 2239/02 uchylającym decyzję administracyjną

OZ 583/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-04

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi o wymierzenie grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku Nr II SA/Gd 1796/98 w przedmiocie nakazania rozbiórki obiektu budowlanego
1   Następne >   2