Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 736/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 3/09

II SA/Go 1/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-12

Sprawa ze skargi M.B. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie II SAB/Go 45/16