Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Go 1/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-06

Sprawa ze skargi M.B. na niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie II SAB/Go 45/16 przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz wymierzenie grzywny

II SA/Bd 896/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-02-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi w przedmiocie niewykonania przez Burmistrza Miasta i Gminy wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt. II SAB/Bd 174/13 postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym.

II SA/Go 1/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-29

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie II SAB/Go 45/16

II SA/Wr 736/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 3/09

I OZ 762/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 3/09