Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OZ 753/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D., M., J. i M.W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 3/09

I OSK 2218/12 - Postanowienie NSA z 2013-06-19

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 23 listopada 20

I OZ 1863/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 783/11

I OZ 1861/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 14 czer...