Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 426/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-09

Sprawa ze skargi A. H. na Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w B. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Op 158/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-15

Sprawa ze skargi R. B. na Prokuratora Rejonowego w Brzegu w przedmiocie postępowania karnego

II SA/Op 383/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tułowice w przedmiocie uchwały podjętej w postępowaniu ze skargi na działalność dyrektora zakładu

II SA/Op 3/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-08

Sprawa ze skargi J. K. na orzeczenie Kolegium do Spraw Wykroczeń w Kluczborku przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku, w przedmiocie wykroczenia

II SA/Op 2/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-12

Sprawa ze skargi K. J., W. J., J. B., E. B., K. K., B. K., B. K., R. K., U. O., S. K., I. Z., D. P., S. R., L. P., A. P. na Burmistrza Gminy Wołczyn w przedmiocie nakazania wstrzymania procedury sprzedaży drogi

II SA/Op 491/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-22

Sprawa ze skargi A. K. w przedmiocie przyznania świadczenia ze środków Austriackiego Funduszu 'A'

II SA/Op 506/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-25

Sprawa ze skargi E. K. i R. K. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim w przedmiocie skargi powszechnej

II SA/Op 510/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie postępowania skargowego