Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bd 798/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-23

Sprawa ze skargi W. K. na pismo zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej [...] Urzędu Wojewódzkiego w przedmiocie wyjaśnienia treści pisma

VI SAB/Wa 73/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie braku odpowiedzi na pismo

IV SA/Wa 1336/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

IV SAB/Wa 95/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

VI SA/Wa 803/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi J. T. na działanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uniemożliwienia spotkania ze stroną skarżącą

III SAB/Łd 14/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-25

Skarga J. T. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowił : 1. stwierdzić swą niewłaściwość do rozpoznania skargi; 2. przekazać skargę do WSA w Warszawie zgodnie z właściwością miejscową .

II SA/Bd 797/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-23

Sprawa ze skargi W. K. na pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej [...[ Urzędu Wojewódzkiego w przedmiocie udzielenia pomocy

II SO/Rz 6/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-27

Sprawa ze skargi A. i S. T. na pismo M. S. W. i A. w W. w przedmiocie skargi na nienależyte wykonywanie zadań

IV SA/Wa 303/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-19

Wniosek w przedmiocie zwrotu pisma wnioskodawcy o wytoczenie powództwa o unieważnienie małżeństwa

IV SA/Wa 1336/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2