Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 912/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 10 września 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 642/14 o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy