Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 174/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie utworzenia gminnego zakładu budżetowego

I SA/Op 555/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-31

Sprawa ze skargi Z. B. na czynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie odmowy udzielenia wyjaśnień i doręczenia kserokopii dokumentów

I SA/Op 374/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie utworzenia gminnego zakładu budżetowego

I SA/Op 174/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie utworzenia gminnego zakładu budżetowego