Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Sz 642/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-15

Sprawa ze skargi C.'Ż.' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie określenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz jej wypłaty

I SAB/Op 3/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w sprawie przekazania zażalenia organowi odwoławczemu I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta Miasta Opola do przekazania zażalenia organowi odwoławczemu; II. stwierdza, że Prezydent Miasta Opola dopuścił się bezczynności; III. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. wymierza Prezydentowi Miasta Opola grzywnę w wysokości 150 złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100); V. zasąd...

I SA/Gl 1061/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-02

Sprawa ze skargi A. C.K. na czynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie wstrzymania przekazywania dotacji