Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 656/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie przyznania płatności do gruntów rolnych

II GSK 2984/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie protestu przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej