Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 289/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 144/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1616/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-10

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypad...

II GSK 1739/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

II GZ 839/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w części dotyczącej zwrotu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 3188/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-19

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

II GSK 1424/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-05

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 3449/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-14

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z...

II GZ 497/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej