Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II OPP 63/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Skarga W. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt II SAB/Gl 41/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość

II OSK 240/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 243/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

I SAB/Wa 185/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalania odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Łd 105/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-04

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku skarżącej oku o zmianę w trybie art. 154 K.p.a. decyzji Wojewody [...] z dnia [...], znak [...]

II OSK 251/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 254/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

I OZ 664/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Krakowie , sygn. akt II SAB/Kr 134/14 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na bezczynność Wojewody Małopolskiego

II SAB/Wr 11/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-24

Skarga E. K. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Rz 84/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej, że określone nieruchomości nie podpadały pod działanie przepisów o reformie rolnej
1   Następne >   +2   +5   +10   18