Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X
  • Symbol 658 Bezczynność X

VII SAB/Wa 174/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości

IV SAB/Wa 36/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpatrzenia pisma dotyczącego nieprawidłowości w działalności sądu

II SAB/Wa 998/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ochrony danych osobowych na wniosek

VI SAB/Wa 30/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie bezczynności organu w sprawie uchylenia ustawy

II SAB/Wa 85/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SAB/Wa 277/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wydania orzeczenia

II SAB/Wa 141/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie przyznania stypendium za grudzień 2010 r.

VIII SAB/Wa 40/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

VI SAB/Wa 15/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozpoznania skargi na czynności notariusza i działania Rady Izby Notarialnej w K.

II SAB/Wa 717/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z [...] listopada 2013 r. o udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   24