Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II OSK 3925/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

II SAB/Kr 451/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 454/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 230/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-01-21

Skarga V. W. na bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

II SAB/Ol 97/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę W. w rozpoznaniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

II SAB/Kr 465/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SAB/Gl 131/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SAB/Wr 1186/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Gd 17/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-04-24

Wniosek M. K. na bezczynność Wojewody w zakresie rozpoznania wniosku w sprawie świadczeń rodzinnych i wychowawczych

I SAB/Wa 451/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   52