Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Rz 89/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-18

Wniosek w przedmiocie legalności istnienia ustępu

II SAB/Rz 38/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-06-30

Skarga A. N., na bezczynność i przewlekłość postępowania prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie legalności prowadzonych robót budowlanych, -

II SAB/Rz 89/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi E. S. na przewlekłe prowadzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] postępowania w przedmiocie legalności robót budowlanych w budynku mieszkalnym

II SAB/Rz 50/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-03

Sprawa ze skargi D. P. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Rz 55/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-09-27

Sprawa ze skargi S. P. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w D. w przedmiocie samowolnie wykonanych robót budowlanych

II SAB/Rz 38/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-09-10

Sprawa ze skargi S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Gminny Zakład Komunalny [...] w sprawie udzielenie informacji publicznej -

II SAB/Rz 51/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-08-31

Skarga ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie kontroli robót budowlanych

II SAB/Rz 51/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie kontroli robót budowlanych

II SAB/Rz 51/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie kontroli robót budowlanych

II SAB/Rz 55/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-11

Sprawa ze skargi A. U. T. na przewlekłość Gminy [...] w sprawie uchwalenia zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali
1   Następne >   2