Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Wr 137/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-06-27

Skarga Anny P. na decyzję Okręgowej Rady Adwokackiej w W. w przedmiocie odmowy przyjęcia do zespołu i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Wr 850/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-09-18

skargę Rady Gminy i Miasta Ch. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L-kiego w sprawie wyboru zastępców burmistrza.

I SA 28/89 - Wyrok NSA z 1990-01-17

skargę Heleny M. na decyzję Dyrektora Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta W. w przedmiocie nakazania opróżnienia lokalu i przeniesienia się na poprzednie miejsce zamieszkania.

SA/Wr 714/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-11-06

skargę Mariana K. na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Biura Pracy w W. w przedmiocie przyznania zasiłku z Funduszu Pracy.

SA/Ka 470/90 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1990-10-03

uchyla zaskarżone decyzje organów obu instancji.

SA/Gd 415/90 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1990-06-12

Skarga Małgorzaty M. na decyzję Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Wojewódzkiego w B. w przedmiocie cofnięcia przydziału lokalu mieszkalnego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Wr 1001/89 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-04-03

Skarga Marii O. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Gminy w K., a także
1   Następne >   +2   +5   +10   22