Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 103/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 59/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu w J. w przedmiocie odrzucenia wniosku Ewy R. o unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Szkół w N.

I FSK 174/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do listopada 1998 roku odrzuca skargę kasacyjną

FSK 2385/04 - Postanowienie NSA z 2005-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej za zobowiązania podatkowe tej spółki

I FSK 234/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. Ośrodek Zamiejscowy w K. ..

I OSK 76/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty

I OSK 976/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II OZ 789/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ostrołęce w przedmiocie rekultywacji gruntów