Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol

II OZ 1186/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 685/04 o odrzuceniu zażalenia Z. S. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 685/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej Z. S. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 685/04 o oddaleniu skargi K. i T. F, i Z. S. na decyzję Głównego Inspektora Nad...

I FSK 401/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia do grudnia 2002 r. oraz za luty i marzec 2003 r.

I FSK 563/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-23

Skarga o wznowienie postępowania Wiesława M. zakończonego prawomocnym orzeczeniem NSA sygn. akt I FZ 634/05

I OSK 936/05 - Postanowienie NSA z 2006-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia uprawnień do kwatery

II OSK 1309/05 - Postanowienie NSA z 2006-11-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

I OSK 1314/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II FSK 83/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.

II FSK 872/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1999

II FSK 953/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych

II FSK 1005/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych I i II raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2003 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   12