Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol

I GZ 652/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Zażalenie od postanowienia WSA we W. w sprawie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. , nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

II FZ 31/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

II OZ 1444/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II GZ 19/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

I GZ 2/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I GZ 1/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

II OZ 106/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 7 września 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 606/16 o odrzuceniu skargi kasacyjnej A. w S. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OZ 1490/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 22 listopada 2016 r. w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej Gminy [...] od wyroku WSA we Wrocławiu z 8 września 2016 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 568/15 ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] z [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu [...]

II GSK 4068/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi Gminy S. na negatywne rozpatrzenie protestu Zarządu Województwa Podlaskiego nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 4069/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi Powiatu X na negatywne rozpatrzenie protestu Zarządu Województwa Podlaskiego nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   19