Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol

II OZ 1620/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1480/16 ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II FZ 817/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie , nr [...] w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2011 r.

I OSK 124/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Wniosek w przedmiocie dokonania czynności procesowych w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej o zwolnieniu ze służby zawartej w ...

II OZ 219/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-13

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie z 26 maja 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 1336/16 o odrzuceniu skargi kasacyjnej J.B. od wyroku WSA w Warszawie z 23 grudnia 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 1336/16 oddalającego skargę J.B. na postanowienie SKO w Warszawie z [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OZ 271/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia zażaleń w sprawie ze skarg S. S.,

I OSK 655/16 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP postanowił:

II FSK 660/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.

II OZ 484/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie skargi E. K. na uchwałę Rady Gminy Zgierz , nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obszaru Glinnik

II OZ 138/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

I OZ 155/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie propozycji zatrudni...
1   Następne >   +2   +5   +10   18