Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Kr 1/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-07

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie [...]

II SA/Kr 39/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Skarga M. L. na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 1004/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

I SA/Kr 1316/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy zwolnienia z egzekucji środków pieniężnych,

I SA/Kr 124/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej ok

III SA/Kr 228/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Skarga R. K. na decyzję Wojewody z dnia [...], nr [...]

II SA/Kr 1006/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy C. w przedmiocie odmowy wydania decyzji zobowiązującej do przebudowy

III SAB/Kr 1/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

II SA/Kr 463/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

III SA/Kr 651/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie utworzenia parku kulturowego
1   Następne >   +2   +5   +10   34