Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol

I SA/Op 362/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie nałożenia kary porządkowej , w związku z wnioskiem skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Op 548/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-03

Wniosek w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za styczeń 2009 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres oraz podatku do zapłaty,

I SA/Op 550/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-03

Wniosek w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za marzec 2009 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres oraz podatku do zapłaty,

I SA/Op 552/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-03

Wniosek w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za maj 2009 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres,

I SA/Op 549/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-03

Wniosek w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za luty 2009 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres,

I SA/Op 551/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-03

Wniosek w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za kwiecień 2009 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres oraz podatku do zapłaty,

II SA/Op 467/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-30

Sprawa ze skargi J. S. na Gminę Opole w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą

I SAB/Op 6/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Łambinowice w przedmiocie wydania aktu w sprawie wyegzekwowania należności publicznej

II SA/Op 527/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SAB/Op 70/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-30

Sprawa ze skargi Z. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie specjalnego zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   10