Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Op 47/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości z tytułu pobranych i niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018r.

I SA/Op 5/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2018 r.

I SA/Op 72/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenie opłaty targowej

I SA/Op 70/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenie opłaty targowej

II SA/Op 85/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-05-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowanie pojazdów

II SA/Op 418/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-07-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

II SA/Op 459/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-07-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie powierzenia prezydentowi miasta uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i znajdujących się na nich urządzeń

I SA/Op 232/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy uzupełnienia postanowienia

I SA/Op 224/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy uzupełnienia postanowienia

I SA/Op 229/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy uzupełnienia postanowienia
1   Następne >   +2   +5   +10   28