Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Op 72/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenie opłaty targowej

I SA/Op 70/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenie opłaty targowej

I SA/Op 23/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie stwierdzenia wniesienia z uchybieniem terminu odwołania od decyzji odmawiającej umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego

II SA/Op 15/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Op 66/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-18

Skarga E. Ś., S. Ś. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2004 r.

I SA/Op 11/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2019 r.

I SA/Op 518/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych

I SA/Op 10/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2019 r.

II SA/Op 34/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Prokuratury Okręgowej w Opolu w przedmiocie zaopiniowania kandydatur na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej

II SA/Op 463/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
1   Następne >   3