Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol

II SA/Op 607/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy terenu

II SA/Op 285/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-22

Sprawa ze skargi T. R. na działalność Burmistrza Miasta [...]

II SA/Op 24/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-04

Sprawa ze skargi K. M. na Sąd Rejonowy w K. w przedmiocie eksmisji z lokalu mieszkalnego

I SA/Op 31/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. w przedmiocie włączenia do akt postępowania materiału dowodowego zebranego w innym postępowaniu

I SA/Op 29/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym

I SA/Op 94/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi K. P. na tytuł wykonawczy wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w O. Inspektorat w K. w przedmiocie zarzutów na wystawiony tytuł wykonawczy

I SA/Op 97/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi K. P. na tytuł wykonawczy wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w O. Inspektorat w K. w przedmiocie zarzutów na wystawiony tytuł wykonawczy

II SA/Op 176/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-30

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa 'A' sp. z o.o. w K. na zarządzenie pokontrolne [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w O. w przedmiocie nałożenia obowiązków w zakresie ochrony środowiska

II SA/Op 465/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 522/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego
1   Następne >   +2   +5   +10   48