Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

VIII SA/Wa 589/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy M. w przedmiocie zasiłku celowego

VIII SA/Wa 700/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w K. w przedmiocie należności za usługi weterynaryjne

III SAB/Wr 8/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie niewydania zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków,

IV SA/Po 339/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-16

Sprawa ze skargi M.S., W.S. na pismo Burmistrza K. Wlkp. w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania

II SA/Rz 488/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza Miasta P. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych