Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

I OSK 2218/12 - Postanowienie NSA z 2013-06-19

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 23 listopada 20

I OW 233/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej w sprawie umieszczenia małoletniego w domu pomocy społecznej

I OZ 960/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w przedmiocie nadania numerów porządkowych nieruchomościom

I OW 187/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji kierującej małoletniego A.S. do Domu Pomocy Społecznej

I OW 91/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W.T. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. S. o skierowanie do domu pomocy społecznej

II OW 40/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-11

Wniosek w przedmiocie właściwości organu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową miejsc obsługi podróżnych przy autostradzie A2 (km 443 + 40

I OW 35/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-11

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpoznania wniosku T. P. o przyznanie zasiłku stałego

I OW 49/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. F. o skierowanie do domu pomocy społecznej

II OSK 332/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza Gminy M. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 2 ust. 1 pkt 4 oraz § 4 pkt 2 zarządzenia Burmistrza Gminy M. nr [...] w przedmiocie ustanowienia Pełnomocnika do spraw przygotowania Urzędu Miejskiego w M. oraz gminnych jednostek organizacyjnych z zakresu usług publicznych do przyjęcia i wdrożenia systemu zar...
1   Następne >   +2   4