Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SA/Sz 1/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-22

Sprawa ze skargi E. N. na ogłoszenie Burmistrza Gminy w przedmiocie naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Wr 494/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy L. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

II SA/Go 272/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-25

Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi A.S.-S. i A.S. na czynność Burmistrza z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zwrotu kosztów przejazdu do szkoły

II SA/Wr 736/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 3/09

I SA/Go 209/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-13

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza Miasta od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie o sygn. akt I SA/Go 209/16 ze skargi P Sp. z o.o. na indywidualną interpretację Burmistrza Miasta z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SAB/Gl 4/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Ż. w przedmiocie wydania dokumentów