Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

II OZ 182/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu z 22 października 2015 r. sygn. akt II SAB/Po 21/13 o odmowie przyznania C. K. prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie ochrony zwierząt

II OZ 183/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu z 23 października 2015 r. sygn. akt II SAB/Po 21/13 w zakresie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Poznaniu z 14 maja 2015 r. w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie ochrony zwierząt

II OSK 326/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi K. G. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

I OW 7/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. S. o przyznanie pomocy finansowej oraz pokrycie kosztów dożywiania dziecka w szkole

I OW 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OZ 660/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkpolskim , sygn. akt II SO/Go 4/16 odrzucające wniosek S.K. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Trzciela za nieprzekazanie odpowiedzi na skargę

I OW 55/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R.S. o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego

II OZ 333/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu , sygn. akt IV SO/Po 8/15 odrzucające wniosek A. W. o wymierzenie Burmistrzowi Gminy K. grzywny za nieprzekazanie skargi w terminie

I OSK 1480/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odmowy utrwalenia punktów granicznych w postępowaniu rozgraniczeniowym

I OW 41/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. S. o umieszczenie w domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   6