Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SA/Ol 1335/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie skargi na działalność Starosty na skutek skargi kasacyjnej skarżącego od postanowienia w przedmiocie odrzucenia skargi

II SA/Wr 672/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-30

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 783/11

II OZ 853/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wykonania obowiązku usunięcia odpadów

I OZ 1420/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Z.S. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta i Gminy S. wyroku WSA w Bydgoszczy , sygn. akt: II SAB/Bd 174/13

II SA/Bd 896/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-05-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Z.S. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta i Gminy [...] wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SAB/Bd 174/13

II SA/Wr 681/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-06

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 879/12

II SA/Wr 680/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Burmistrza Gminy T. w przedmiocie przedłużenia terminu do załatwienia...